Skip available courses

Available courses

Дистанційний курс “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці”.

                                        Автор курсу: Хіміч Я.О.

Дистанційний курс "Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек" спрямований на одержання знань, умінь та навичок роботи у сфері інноваційної, ініціативної діяльності бібліотек з використанням основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокасі, cоціального партнерства. Пріоритетами курсу є оволодіння як теоретичними, методологічними основами, так і практичними навичками щодо формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи і упровадження нововведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів, використання проектного, кадрового менеджменту бібліотек, комплексу маркетингу та фандрейзингу, елементів адвокасі, розвитку форм соціального партнерства.

                                         Автор курсу: Пашкова В.С.

                                                               Пашков О.М.

Дистанційний курс «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника» створено для системи підвищення кваліфікації. Його мета – допомогти самоосвітній діяльності бібліотечних працівників, які вивчають цей курс, або його окремі теми.

Захист інтелектуальної свободи, забезпечення доступу до інформації – важлива місія бібліотечного професіонала. Бібліотекарям важливо розуміти роль книгозбірень у захисті інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчитися формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації; навчитися етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомитися з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. Цим питанням і присвячено посібник.

                                         Автор курсу: Загуменна В.В.

Проблема адвокації бібліотек стоїть сьогодні досить гостро. Імідж бібліотек в суспільстві досить низький. Користувачі надають перевагу іншим джерелам отримання інформації, оскільки бібліотеки не відповідають їх вимогам.

Щоб змінити ставлення суспільства і окремих його громадян до бібліотек, необхідно, щоб сучасна бібліотека відповідала тим викликам, які сьогодні ставить інформаційне суспільство, базоване на знаннях. Бібліотека має забезпечити своїм громадянам вільний та рівноправний доступ до будь-яких видів документів незалежно від їх місця знаходження. Змінити імідж бібліотеки в суспільстві, зробити її більш привабливою можливо за умов надання якісних інформаційних послуг, створення сучасної матеріальної бази і підвищення рівня кваліфікації працівників бібліотек, здатних використовувати інноваційні технології і методики.


Skip новини сайту

Новини сайту

(No news has been posted yet)